15 každodenných návykov, ktoré si môžu brať do úvahy vaše vaginálne zdravie

Vagína je jemný mikrobiom a môže to ovplyvniť všetko od vašej stravy po váš šatník.

Umývanie


redukcia prsníkov na ac pohár

No, you shouldn’t start wearing your underwear in the shower to avoid cleaning your vagina, but you don’t need to scrub it like you would your armpits or your feet—a simple splash of water will do. I always see folks who think they need to get a strong soap and scrub it, but plain water to rinse is more than enough. Scrubbing that area can make the vulva very raw and a scented soap can irritate it if you’re sensitive