10 vecí, ktoré sa nemajú robiť po spálení od slnka

Nechceli ste dostať popálenie od slnka, ale teraz sa poškodenie stalo. Vyhnite sa týmto chybám, ktoré to ešte zhoršia.

Noste priliehavé oblečenie

After you get a sunburn, you need to let your skin breathe. Wearing tight clothing over sunburned skin is an absolute no-no, because inflammation is setting in